Yogiriets yoga

Vår idé om att hantera stress och smärta utgår från vår Online yoga. Vi är många som lider av smärtproblematik och behöver enkla och lättillgängliga metoder för att må bra. Den yoga vi erbjuder skapar en mer konstruktiv upplevelse av stress och smärta och kan utövas av alla. Du kommer att lära dig minimera dina dåliga dagar och i stället få fler bra upplevelser.

Fördjupande yoga

För den som vill fördjupa sig inom vår Online yoga erbjuder vi workshops inom de fyra områdena: Nervsystemet, Kroppen, Känslorna och Tankarna. Du kommer att få större kunskaper om de metoder vi applicerar i vår yoga, du kommer att bli medveten om destruktiva beteenden som hämmar dig och i stället ge större plats åt mer konstruktiva sådana.

Vår ambition är helt enkelt lära dig hur du kan agera för att må bra och hur du kan applicera dessa idéer i din vardag. Exempel på hur områdena ovan kan hjälpa oss att nå den ambitionen är:

  • Att arbeta med våra tankar och enbart mäter våra framsteg i förhållande till oss själva.
  • Att vi tillåter oss att vara i vår kropp och uppleva vad vi förnimmer i stunden.
  • Att vara med våra känslor utan att förtrycka vad vi upplever.

Praktisera och repetera

Vi tror att kombinationen av våra workshops tillsammans med vår Online yoga är en bra grund för att leva mer fullt ut. Workshops:en ger dig kunskap hur du kan agera för att hantera stress och smärta och vår Online yogaklasser repeterar den kunskapen så att du kan praktisera den i vardagen.