Min yogafilosofi

Yogiriet är en digital yogastudio som undervisar en enkel och lättillgänglig Yoga. Mitt mål är att minska din stress och smärta och öka ditt välbefinnande.  

Minska smärtupplevelsen inom dig

Ett stort problem med stress- och smärthantering är att många letar på fel ställe för att lindra sina besvär. Är du en av dem? Du kanske enbart fokuserar på den kroppsdel som gör ont? Det är såklart inte så konstigt. Att du lägger kraft och fokus där det smärtar är fullt naturligt (och för många är det fullt tillräckligt att enbart behandla där det gör ont). 

Men för de flesta som lider långvarig smärta sitter en stor del av problemet även i hjärnan och nervsystemet. Inte så att du inbillar dig att det gör ont och om du bara biter ihop så blir allting bra. Snarare är det så att smärtan skapar destruktiva känslor och tankar inom dig. Dessa är många gånger omedvetna, men ställer ändå till med problem.  

Något förenklat så bibehåller eller förstärker dessa reaktioner smärtupplevelsen inom dig. Det som gör ont blir till ett minne som följer med dig genom åren. Därför är det är hela kroppen som behöver läkas och inte bara en del av den.

Så hjälper Yogiriet dig

Under mina yogaklasser får du lära dig att vara med det som gör ont och möta de tankar, känslor och reaktioner som uppstår. Det är inte alltid lätt, men när du börjar göra det kan du börja rulla tillbaka dina smärtminnen och minska på det som gör ont och smärtar.

Av erfarenhet vet jag att många kan vara rädda för yoga. Det kan se svårt och komplicerat ut. Men när du arbetar med stress och smärta är det viktigt att övningarna är enkel att utföra. Utmaningen ligger i stället i att våga möta det som gör ont. Därför undervisar jag en yoga som är effektiv mot stress och smärta och samtidigt är enkel att följa.

Nyckeln är nämligen att praktisera regelbundet. Först då kan du bli medveten om dina tankar, känslor och reaktioner och hur du kan lindra de upplevelser som skapar smärta i din kropp. Därför är det bäst att inte krångla till det.

Nåja, med Yogiriet kan jag (nästan) garantera dig att:

– Din kropp kommer att få lära sig att vila och återhämta sig på riktigt. 
– Du lär dig se bortom det som smärtar och hittar lösningar på ett djupare plan.
– Du bearbetar tidigare erfarenheter och trauman.
– Du lugnar ned ditt nervsystem och lär dig hantera stress och smärta långsiktigt.

Så minskar min yoga din smärta

På Yogiriet bygger jag upp mina klasser genom att kombinera tre olika delar som jag kallar för Kärnan, Den inre cirkeln och Den yttre cirkeln. Alla dessa tre delar hänger samman och bidrar till att skapa en holistisk och helande upplevelse för dig som deltagare.

Kärnan i Yogiriets klasser
Kärnan i mina klasser handlar främst om att behandla neuroplastisk stress och smärta med hjälp av yoga. När kroppen skadas eller irriteras aktiveras nervsystemet och signaler om smärta skickas till hjärnan, vilket i sin tur tolkar dessa signaler som smärta och aktiverar en stress- eller smärtrespons. Vid neuroplastisk smärta fortsätter hjärnan att skicka signaler om smärta även efter att den ursprungliga skadan eller irritationen har läkt. Detta leder till en överdriven smärtrespons som orsakar smärta på ett obefogat sätt.

För att bryta den onda cirkeln av neuroplastisk smärta är det viktigt att förstå att detta inte är en sjukdom, utan snarare ett resultat av hjärnans förmåga att anpassa sig och ändra sitt beteende. Genom att hantera smärta och stress på ett hälsosammare sätt kan vi påverka nervsystemets respons.

Min yoga hjälper dig att reglera nervsystemet, som styr kroppsprocesserna och reaktionerna på stimuli. Det består av två delar: det sympatiska nervsystemet aktiveras vid stress, medan det parasympatiska nervsystemet aktiveras när du är avslappnad. På mina klasser aktiverar du det parasympatiska nervsystemet och minska aktiviteten i ditt sympatiska nervsystemet, vilket leder till minskad stress och ångest, förbättra sömnen och öka känslan av välbefinnande.

Den inre cirkeln
I den inre cirkeln arbetar vi med kroppens inre. Du behandlar nervsystemet genom tekniker såsom mindfulness, acceptans och emotionellt fokuserad yogaterapi. Känslor har en stor roll. Genom att identifiera, acceptera och hantera dina känslor på ett mer hälsosamt sätt kan du förbättra både din fysiska och mentala hälsa. Vi arbetar också med dina tankar för att utmana negativa tankemönster och vara närvarande i nuet. Trauman kan också påverka nervsystemet och leda till en kronisk smärt- eller stressrespons. I mina klasser hjälper jag dig att bearbeta dina trauman genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet, som hjälper dig att känna dig mer avslappnad och lugn. För att du ska känna dig trygg bygger jag upp en säker och trygg miljö.

Den yttre cirkeln
Den yttre cirkeln fokuserar på hur du upplever din kropp och innehåller tekniker som kroppsskanning och avslappningsövningar såsom muskelavslappning och djup andning. Genom att regelbundet praktisera dessa tekniker kan du lära dig att upptäcka spänningar och stress i din kropp på ett tidigare stadium, innan de blir värre. På detta sätt kan du minska din stress och öka din kroppsuppfattning.

Vill du komma igång med Yogiriet och pröva på hur det känns? Klicka på länken och läs mer om mina medlemskap.