Yoga för nybörjare

Instruktör: Therese Lögdahl

Denna kurs ger dig grunden i yoga så som vi ser på yoga. En skola i självreflektion och medvetenhet genom yogans positioner, andning och avslappning.

Mall för att lägga upp kurser

Denna kurs ger dig flera olika verktyg för att möta din förlossning. Förutom andning och avslappning arbetar vi med närvaro och självinsikt då det är oerhört viktigt för att du ska kunna känna dig trygg och stark under din förlossning. Detta är en kurs för dig som vill vara förberedd, känna dig kraftfull och kunna bemöta din förlossning med lugn.