Lär dig stötta dig själv

Om den här klassen!

Var vi känner verklig trygghet är ofta synonymt med hur vi blir stöttade. Blir du stöttad av dig själv? Om inte behöver du lära dig att stötta dig själv på olika sätt för att få kroppen att bli trygg med dig och de signaler och det stimuli du utsätts för. Ju mer trygghet du kan ge din kropp desto lättare tar du dig an smärta och stress i olika form. I denna klass gör du det med en restorativeklass. 

Återhämtning

Restaurera hela ditt system genom vila med en terapeutisk behandling av yoga, uteslutande liggandes på mage eller rygg. Här jobbar du med avspänning i kroppen men också med omedvetna delar av dig själv. Klassen hålls på förmiddagen för att ge effekt under hela dagen.

Ge dig själv avlastning!

Här handlar det som att stötta dig själv. Det är det enda. Se till att inte utmana, inte presentera, inte komma in i nån position. Utan i positionerna bli hållen, uppstöttad in i minsta detalj och att avlasta. Du ska skapa trygghet för dig själv. Det gör du med det du har hemma. Allt från kuddar, bolster och täcken, till kaffepaket och böcker.

11 december 2022

Friskvårsbidrag


Du vet väl om att du kan använda ditt friskvårdsbidrag på våra klasser? Beställ en kurs och få ett kvitto som du kan skriva ut och ge till din arbetsgivare. Har du några frågor kan du skriva till oss på info@yogiriet.se