Tips 4 – Känn alla känslor du har

Detta är den nya grunden i ditt liv

Välkommen till denna modul som är början på en helt ny grund i ditt liv. Den kommer bidra med nya perspektiv, andra förhållningssätt och i längden en helt ny vardag för dig.

Introduktion till modulen
I denna modul sätter vi grunderna, talar om nyckelbegrepp för vad du möter på Yogiriet, reflekterar över förväntningar på denna livsresa och vad nuet innebär.

I denna modul kommer vi helt enkelt att utforska de grundläggande principerna som utgör en stark grund för din kursresa. Du kommer få lära dig de absolut viktigaste stegen med närvaro, men kanske framförallt vad vi gör tokigt när vi är närvarande och hur vi kan förändra det till att fungera bättre för oss!

Betydelsen av närvaro
Det är betydande att vara närvarande men det finns olika sätt att vara det på och vi kommer dyka djupare in i det sätt som jag anser är helt väsentligt för att du ska kunna ta till dig och befästa vilken praktik i din läkning som helst.

Sammanfattning och framtids perspektiv
Så låt oss börja vår resa med att utforska de viktiga grunderna, klargöra nyckelbegrepp, reflektera över våra förväntningar och fördjupa oss i nuet. Denna grundläggande kunskap kommer att fungera som din kompass genom hela ditt liv och göra din inlärningsupplevelse med Yogiriet rikare och mer meningsfull.

Så här gör du:

I det högra navigerinsfältet finns programmets alla avsnitt. Om fältet är stängt är det bara att klicka på pilen så öppnar det sig.

Klicka därefter på den genomskinliga cirkeln. Det är där du befinner dig idag. Svarta cirklarna är avsnitt som du har klarat av.
Lycka till!