Klass 1 – Stress – så funkar du

Stress och nervsystemet

I denna modul kommer vi att utforska det komplexa sambandet mellan stress och nervsystemet, samt hur du kan hantera och anpassa dig till stress i din vardag. Under den här modulen kommer vi att fördjupa oss i hur du fungerar i och med att nervsystemet reagerar på stress. Du kommer att få öva på att identifiera personliga stressfaktorer. Genom denna övning kommer vi att reflektera över och identifiera de faktorer i ditt liv som kan vara källor till stress, och hur du kan hantera dem effektivt.

Vi kommer att diskutera begreppet ackumulerad stress och dess långsiktiga påverkan på vår hälsa och vårt välmående. Och även introduceras för begreppen kapacitet och återhämtning. I denna övning kommer vi att utforska metoder för att bygga upp din förmåga att hantera och återhämta dig från stress.

Vi kommer att reflektera över och identifiera våra reaktionsmönster i stressiga situationer och hur de påverkar oss och du kommer introduceras för vagusnerven och dess funktion och roll i att reglera vårt nervsystem och hantera stress konstruktivt. Denna del ger oss också insikt i hur och varför vi jobbar på vissa sätt i lektioner och klasser.

Vi avslutar modulen med en reflektion där vi tittar närmare på vad som utlöser stress hos oss och hur vi reagerar i dessa situationer.

Genom att utforska dessa ämnen kommer du att öka din medvetenhet om stress och nervsystemets funktioner, och du kommer att få verktyg och strategier för att hantera stress på ett mer effektivt sätt. Vi ser fram emot att dela denna kunskap och erfarenhet med dig under denna modul!

Så här gör du:

I det högra navigerinsfältet finns programmets alla avsnitt. Om fältet är stängt är det bara att klicka på pilen så öppnar det sig.

Klicka därefter på den genomskinliga cirkeln. Det är där du befinner dig idag. Svarta cirklarna är avsnitt som du har klarat av.
Lycka till!