Klass 2 – Pandikulation och gungning

Gränser och trygghet

För att må bättre behöver vi en större isikt i vilka gränser vi sätter, eller inte sätter. Vi kommer under denna modul utforska det och titta närmare på alla aspekter som rör våra gränser, så som trygghet, identitet och att möta sig själv med vänlighet.

Jag kommer diskutera sambandet mellan gränser och vår personliga identitet, och hur de formar vår upplevelse av oss själva och andra. Vi kommer prata om hur man skapar en känsla av säkerhet när allt känns otryggt och vad som är trygghet och vad som är en upplevelse av trygghet. Vi kommer också att utforska strategier för att skapa och upprätthålla en känsla av säkerhet, särskilt när omgivningen känns osäker eller utmanande.

Därför kommer du också få en specifik klass för hur du pandikulerar, gungar, och hjälper dig själv till att utforska och förstå din kropp och dina gränser på ett djupare sätt.

Dessutom får du tekniker som hjälper dig att koma in i kroppen och ytterligare en klass som bearbetar samtliga begrepp så du kan utforska hur du kan vara vän med din smärta och obehag.

Genom att fördjupa oss i ämnet gränser och trygghet kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur dessa aspekter påverkar din personliga utveckling och välmående och inte minst upplevelsen av smärta och stress.

Så här gör du:

I det högra navigerinsfältet finns programmets alla avsnitt. Om fältet är stängt är det bara att klicka på pilen så öppnar det sig.

Klicka därefter på den genomskinliga cirkeln. Det är där du befinner dig idag. Svarta cirklarna är avsnitt som du har klarat av.
Lycka till!