Köpvillkor Yogiriet AB

Undrar du något angående våra villkor? Hör av dig till oss på info@yogiriet.se Juridiska namn: Yogiriet AB Organisationsnummer 556738-9126, Adress: Ångströmsvägen 6, 841 33 ÅNGE

1. Personuppgifter

Som e-handlare omfattas vi av regelverket GDPR (General Data Protection Regulation) och som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Vi samlar bara in den informations som krävs enligt lag, för att vi ska kunna utföra våra utlovade åtaganden till dig och för att kunna ge så pass bra service som möjligt. Du har rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig. Anser du den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Enligt GDPR ska alla företag ha ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud.

Skicka gärna ett mail om du har frågor kring dina personuppgifter på info@yogiriet.se. Du kan även läsa om vår integritetspolicy på följande länk

2. Köp, ångerrätt och pröva-på-period.

Avtal om köp inträffas från dagen då avtalet ingicks avtalet. Enligt distansavtalslagen omfattas inte digitala tjänster av ångerrätten om dessa streamas. Övriga tjänster tillämpar vi två veckors ångerrätt efter att avtal om köp inträffat. Vill du säga upp din prenumerationstjänst eller tillämpa din ångerrätt kan du skicka ett mail till: info@yogiriet.se. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Yogiriet måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

3. Priser

För privatpersoner ingår alltid moms i våra priser för beställningar inom EU.

4. Betalning

För betalning med kort använder vi betalningstjänsten Stripe, betalning med Swish använder vi betalningstjänsten Mondido och för fakturor skickar vi ut dessa genom ekonomiprogrammet Fortnox. Avgiften för att betala mot e-faktura samt faktura inom Sverige är 0 kronor. Vid fakturabetalning gäller 30 dagar från det att fakturan skickats. ni kan läsa mer om våra betalningsleverantörer på stripe.com, mondido.se och fortnox.se

5. Reklamation

Om du vill reklamera ett köp kan du kontakta oss på ekonomi@yogiriet.se. Skriv i meddelandet skälet till reklamationen. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist. Vill du läsa mer om konsumentköplagen eller distanslagen kan du göra det påwww.konsumentverket.sesamt www.arn.se. För att lösa en eventuell konflikt när du köpt varor eller tjänster på nätet kan även vända dig till EU genom följande länk: The Online Dispute Resolution website.  

6. Återbetalningar

Återbetalning sker via banköverföring och summan återbetalas alltid till det konto som angavs vid köpet. Vi betalar tillbaka så fort som möjligt efter att vi har mottagit och godkänt anledningen till återköpet.

7. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i pris som ligger utanför vår kontroll. Detta kan bero på stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

8. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Stort tack till Mediconline som delat med sig av sina köpvilkor till oss!