Fördjupning

För den som vill lära sig mer om vår yoga för att hantera stress och smärta erbjuder vi workshops och inspelade yoga- och meditationsprogram. Dessa ingår i vårt medlemskap Fördjupning. Du kan även lösa enskilda kurser.


Lär dig hantera stress- och smärta genom att följa oss på Facebook och Instagram samt vår blogg

Workshops


Pris 599 kr | Ingår i Fördjupning

Med våra workshops kommer du få större kunskaper om de metoder vi applicerar i vår yoga, du kommer att bli medveten om destruktiva beteenden som hämmar dig och i stället ge större plats åt mer konstruktiva sådana.

Workshops

Meditationsprogram


Pris 399 kr  | Ingår i Fördjupning  

Våra meditationsprogram lär dig bättre hantera stress och smärta. Kurserna är under flera veckor och du behöver bara avsätta en kvart om dagen för att nå resultat.

Stressa mindre – 30 dagar

Lär dig sova bättre – 30 dagar

Minska din smärta – 30 dagar


Yogaprogram


Pris 799 kr | Ingår i Fördjupning

Våra yogaprogram består av dagliga tjugo-minuters yogaklasser och sträcker sig över flera veckor. Du kommer lära dig mer om den yoga som Yogiriet erbjuder och får verktyg till att hantera stress och smärta.

Restorative grund

Instruktör:

Så här gör du:

Denna kurs är till för dig som vill lära dig att ta det lugnt istället för att ständigt vara beredd på faror och hot. Du lär dig lyssna med öppenhet på vad du än möter inombords så att du kan stanna med dig själv när stormat drar in.