Din kunskap om smärta är en stor lösning på din upplevelse av den

Smärta är ett varningssystem och central sensibilisering är därför en sjukdom av överreaktion på hot mot organismen – ett hyperaktivt varningssystem. När fysioterapeuter, massageterapeuter och kiropraktorer behandlar patienter med kronisk/långvarig smärta för intensivt kan de utlösa det larmsystemet, vilket kan göra situationen värre.

Central sensibilisering är inte så kul, men det är ännu värre att så få vårdpersonal är medvetna om neurologin och därmed förvärrar saker med slarvig eller till och med medvetet grov behandling. Typ no pain no gain. (Massage som gör ont exempelvis) 

Fel fokus!
Det är tillräckligt dåligt att okunnighet om central sensibilisering leder till en vild jakt på lösningar och symtombehandling och därför rekommenderas patienter dyra och ineffektiva terapier, men många typer av terapi är också ganska smärtsamma – och kan göra problemet värre. En tragisk ironi är att de mest troliga offren också är de mest sårbara och desperata patienterna, patienter som går igenom terapi på terapi och deras hopp leder dem rakt in i händerna på de mest intensiva terapeuterna. Deras hjärnor är fast beslutna att smärtan huvudsakligen sitter i deras vävnader, något skadat eller irriterat i kroppen som måste lösas för att livet ska gå vidare.

Vävnadsskada ger smärta men hur mycket?
Naturligtvis är problem med vävnader också viktiga bitar i smärtutredningar – men vetenskapen har visat oss att det är en mycket mindre dominerande faktor. Otaliga studier har visat en överraskande koppling mellan symtom och problem som är tydligt synliga på skanningar. Vid reumatoid artrit (RA) lider patienter ofta av mer smärta än väntat om man ser till den inflammatoriska erosionen i lederna. Sensibilisering är förmodligen förklaringen till varför ”spridningen” av smärta, utanför lederna, sker. Faktorer som dålig sömnkvalitet kan öka sensibiliseringen och är därför mer en orsak till smärta än något som faktiskt händer i vävnaderna.

Det är faktiskt ganska förvånande hur lite smärta som orsakas av vissa till synes dramatiska problem i vävnader! Allt börjar bli mycket mer meningsfullt och användbart när du förstår hur ditt smärtsystem fungerar – att smärtan regleras starkt av hjärnan. Omsorg för kronisk smärta av alla slag behöver lugna och normalisera nervsystemet – inte utmana det med kraftfulla manipulationer.

Vi ses på klass!