Vilka är vi?

Hej!

Jag är yogapraktiker, lärare och grundare av Yogiriet. Jag är ursprungligen från Sverige och började Yogiriet i mitt sinne för flera år sedan medan jag bodde i Thailand och ägnade varje sekund av min tid till yoga med min man.

För mig är Yogiriet en bro mellan gamla praktiker och en modern värld. Ett sätt att öva upp en lätthet i livet och släppa lite av den kamp som kommer med moderna vanor och upplevelser. Min vision är att skapa en yogaupplevelse som lär dig leva och hantera smärta eller stress. På Yogiriet integrerar vi yoga och alla dess delar från flera traditioner som jag har studerat genom åren. Jag kommer också att ta med mig experter inom områden utanför mina egna.

Ända sedan jag var liten har jag arbetat med smärta och stress både utanför och inuti min kropp och själ. Det ledde mig till strategier som har varit ganska destruktiva men också en del mycket effektiva för att hjälpa mig att hantera livet. Mycket tidigt insåg jag hur mycket av det vi gör är en skapelse av våra sinnen, särskilt hur vi uppfattar världen. Hur mina reaktioner och vår självkärlek är mycket viktiga komponenter när jag hanterar smärta fysiskt eller psykiskt. När jag tittar tillbaka ibland på livet när jag var väldigt ung så ser jag mig själv använda yogiska strategier och levnadssätt för att skapa mitt eget sätt att leva innan jag ens visste något om det. Senare lärde jag mig att kultivera det.

Men min väg har inte varit rak eller lätt. Livet är inte det. Min väg med meditation har varit snårig. Jag har suttit med Dalai Lama och mediterat. Men inte alls med ett klart, lugnt sinne men med en enorm lust att veta om någon annan verkligen mediterade och smygtittade för att se om alla munkarna verkligen var hängivna. bland när jag yogar eller mediterar tänker jag på middag, mitt eget värde, dumma saker jag kanske har sagt för år sedan, ljusa idéer och allt annat än att bara vara närvarande. Det händer fortfarande. Det handlar inte om att vara fri från ditt sinne. Det handlar om att lära sig hantera det med kärlek.

Du kommer att lära känna mig mer och min familj av yogis och vänner inom en snar framtid!

Skriv en kommentar