Yoga är ett vinnande koncept mot depression

Människor som lider av depression skulle kunna testa yoga som ett komplement till att minska depressionens symptom. En rad nya studier visar att det har mycket god effekt.

Enligt studien som presenterades på Convention of the American Psychological Association – söker de allra flesta sig till yogan för att minska sin stress och andra besvär med hälsan. Men de empiriska bevisen för att yoga fungerar ligger ganska efter jämfört med hur populärt det blivit. Speciellt när det gäller att använda den som ett verktyg för att främja den mentala hälsan menar Lindsey Hopkins, PhD, på San Francisco Veterans Affairs Medical Center.

Hopkins studie fokuserade på den accepterande och antidepressiva effekten av hatha yoga. En yogametod som fokuserar på fysiska positioner, andning och meditativa övningar för ökat välbefinnande. 23 manliga veteraner deltog i yogaklasser två gånger i veckan under åtta veckor. På en skala från 1-10 låg upplevelsen av yogaklasserna på 9.4 och samtliga deltagare nämnde att de skulle rekommendera programmet till andra veteraner. Men viktigast av allt, de som hade utvecklat depressiva symptom hade minskat dessa signifikant under dessa åtta veckor.

En annan mer specifik version av hatha yoga är Bikram yoga som också är känt som hot yoga. Sarah Shallit, MA, på Alliant University i San Francisco undersökte just Bikram yoga tillsammans med 52 kvinnor i åldern 25-45. Hälften deltog i klasser två gånger I veckan under åtta veckor och de andra agerade kontrollgrupp. Samtliga kontrollerades för symptom på depression I början av studien och sedan vecka tre, sex och nio. Shallit och Hopkins kunde märka att åtta veckor av Bikram yoga reducerade symptomen signifikant jämfört med kontrollgruppen.

I samma session presenterade Maren Nyer, PhD, och Maya Nauphal, BA, på Massachusetts General Hospital, data från en pilotstudie på 29 vuxna att åtta vcekor Biktamyoga redicerade sympomen på depression och de kände sig mer optimistiska. De upplevde också att derrars. Kognitiva och fysiska välmående och funktion förbättrats.

”Ju fler klasser deltagarna var med på desto mer minskade deras depressiva symptom i slutet av studien” menade Nyer.

I en annan studie som innehöll 74 milt deprimerade studenter jämförde Nina Vollbehr, MS, på Center for Integrative Psychiatry i Nederländerna yoga mot en avslappningsteknik. Deltagarna fick endera yoga eller göra en avslappningsteknik 30 minuter i veckan med liveinstrtuktioner och sedan följa upp med att göra samma sak i åtta dagar med inspelade instruktioner av endera yoga eller avslappning under 15 minuter varje dag. Tester direkt efteråt visade att de var lika effektiva. Två månader senare hade deltagarna i yoga-gruppen signifikant mindre symptom på depression, ångest och stress.

Yogakonceptet som kompletterande eller alternative behandling till mental ohälsa är så lovande att USAs militär undersöker hur de kan skapa egna program för sina anställda.  Hopkins betonar dock att bara använda yoga som kompletterande behandling. Det vill jag också stryka under! Använd yoga som ett komplement till vad du redan gör eller fåt ordinerat av läkare, terapeut, psykolog eller psykiater.  Yoga är inte något som i sig hjälper alla, men de empiriska bevis vi uppnått hittills verkar signalera att det har väldigt mycket potential.

 

Skriv en kommentar