Ökad förståelse för smärtkänslighet med forskning

Trots stora ansträngningar har resultaten i form av nya behandlingar mot kronisk smärta inte blivit så stora som vi som upplever den skulle ha önskat kanske. Men forskningen går framåt trots att den må vara i sin linda! Enligt de tidiga teorierna är att smärta skulle vara en enkel varningssignal från kroppen till hjärnan. Ett […]

Läs mer...

Långvarig smärta skiljer sig från kortvarig

Smärta har visat sig vara mer komplicerat än någon hade föreställt sig, och vi lär oss mer och mer om hur varje form av smärta är unik. Vi har varit jätteduktiga på att använda kunskap tvärvetenskapligt och har till följd av det kunnat börja utnyttja behandlingar från andra områden.  Genom fortsatt forskning tror jag vi […]

Läs mer...

Fördelar med Hatha yoga

Att praktisera korta sessioner Hatha yoga och mindfulness meditation kan förbättra hjärnfunktionen och energinivåerna  signifikant enligt en ny studie från University of Waterloo. Studien upptäckte att bara 25 minuter hatha yoga eller mindfulness meditation per dag kan boosta hjärnans kognitiva funktioner som är riktat mot  målinriktat beteende och förmågan att kontrollera emotionella reaktioner, vanemässiga tankemönster […]

Läs mer...

Yoga är ett vinnande koncept mot depression

Människor som lider av depression skulle kunna testa yoga som ett komplement till att minska depressionens symptom. En rad nya studier visar att det har mycket god effekt. Enligt studien som presenterades på Convention of the American Psychological Association – söker de allra flesta sig till yogan för att minska sin stress och andra besvär […]

Läs mer...