Fördelar med Hatha yoga

Att praktisera korta sessioner Hatha yoga och mindfulness meditation kan förbättra hjärnfunktionen och energinivåerna  signifikant enligt en ny studie från University of Waterloo.

Studien upptäckte att bara 25 minuter hatha yoga eller mindfulness meditation per dag kan boosta hjärnans kognitiva funktioner som är riktat mot  målinriktat beteende och förmågan att kontrollera emotionella reaktioner, vanemässiga tankemönster och handlingar. 

”Hatha yoga and mindfulness meditation both focus the brain’s conscious processing power on a limited number of targets like breathing and posing, and also reduce processing of nonessential information,” säger Peter Hall, medhjälpande professor på School of Public Health & Health Systems. Han tillägger: ”These two functions might have some positive carryover effect in the near- term following the session, such that people are able to focusmore easily on what they choose to attend to in everyday life.”

De 31 personer som deltog i studien genomförde 25 minuter Hatha yoga, 25 minuter mindfulness meditation och 25 minuter tyst läsning. Efter yogan och meditationen hade dessa människor en högre medvetenhet och lättare att stå emot och kontrollera sig själva jämför med när de läst 25 minuter.

”This finding suggests that there may be something special about meditation — as opposed to the physical posing — that carries a lot of the cognitive benefits of yoga,” nämnde Kimberley Luu, som var medförfattare av artikeln.

I studien såg man också att mindfulness meditation och Hatha yoga var båda mycket mer effektivt när de genomfördes ihop när. Då bevarades gruppens energinivåer i högre grad än när enbart meditation genomfördes.  

”There are a number of theories about why physical exercises like yoga improve energy levels and cognitive test performance,” meddelar Luu. ”These include the release of endorphins, increased blood flow to the brain, and reduced focus on ruminative thoughts. Though ultimately, it is still an open question.

Hatha yoga är en av de vanligaste yogastilarna i väst som fokuserar på positioner och andning ihop med meditation. Mindfulness mediation involverar att observera tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser med öppenhet och acceptans.  

”Although the meditative aspect might be even more important than the physical posing for improving executive functions, there are additional benefits to Hatha yoga including improvements in flexibility and strength,” säger Hall. ”These benefits may make Hatha yoga superior to meditation alone, in terms of overall health benefits.”

– Och vad säger jag? Yay!

Skriv en kommentar