Konsten att lyssna bättre!

Att lyssna. Är inte det hjärtat av allt?  Alla vill uttrycka sig men vill nån egentligen lyssna? Vi vill alla vara goda lyssnare, men är vi det egentligen? Mot andra? Mot oss själva? Och är det något vi kan förändra? Inte konstigt att det är svårt att lyssna med tanke på hyr mycket som ständigt […]

Läs mer...

Konsten att lyssna och vikten av det!

Är inte det hjärtat av allt? Att kunna lyssna. Goda relationer, välmående, närhet till sig själv och andra, läkning, självkärlek, tålamod och förståelse. Alla vill uttrycka sig men vill nån egentligen lyssna? Vi vill alla vara goda lyssnare, men är vi det egentligen? Inte konstigt med tanke på den kultur vi lever i. Att de flesta […]

Läs mer...

In i självmedkänslan och vidare

Genom dörren av medkännande går vi in ​​i djupet av oss själva, med allt liv. Medkänsla håller oss samman i olika typer av lidande. Men hur är det med självmedkänsla? Alltför ofta är vår omtanke reserverad för dem utanför oss själva, som om vi inte har förtjänat rätten att uppleva vänlighet. Vi stöter på dömanden […]

Läs mer...