Lucka 19 – Dramatriangeln

Dramatriangeln är en modell som förklarar hur vi hanterar våra behov och vårt ansvar gentemot oss själva och andra. Förhoppningsvis kan vi med denna lilla lucka öppna ögonen för vilka roller vi faller in i, anser att vi oftast tar oss an. De är inte statiska vi kan röra oss mellan samtliga hörn på triangeln, […]

Läs mer...