In i självmedkänslan och vidare

Genom dörren av medkännande går vi in ​​i djupet av oss själva, med allt liv. Medkänsla håller oss samman i olika typer av lidande. Men hur är det med självmedkänsla? Alltför ofta är vår omtanke reserverad för dem utanför oss själva, som om vi inte har förtjänat rätten att uppleva vänlighet. Vi stöter på dömanden och motstånd till vänlighet och kärlek från andra eller/och oss själva. Ändå känner alla människor av sorg och nederlag, ensamhet och misslyckande. Vi skadas och skadar andra, såras och sårar andra och det resulterar i att vi stänger av våra hjärtan för världen som ett skydd för att överleva. Vi härdas.

Att ge medkänsla för vårt lidande är ett läkande drag. Det är att öppna upp hjärtat som mest när vi behöver det. Det är ok att vilja ha stöd och även stöd och medkänsla av sig själv. Det kan till och med bidra till att lidandet upphör. Det får oss att uppleva att vi är välkomna som vi är snarare än villkorligt. Vi kommer gradvis ut ur den slutna världen av självkritik och tar oss tillbaka in i vår natur – Att vara öppna, icke-dömande individer i högre grad.

Så frön och skörda läkning

Denna klass odlar självmedkännande genom att kartlägga när och var du dömer. Bara se det. Uppleva var det sker, när du är som mest kritisk. Och veta med dig att det inte ingår i din sanna natur.

Vill du må bättre rekommenderar jag starkt att utöva detta för att ge dig själv en mycket större chans att också tillåta dig att må bra. Så små frön ofta. Ge inte upp på dig själv! Du är värd tid.

För att se klassen,
Bli medlem

Skriv en kommentar