Lucka 17 – En dikt

Olika känslor lever så stort genom konst. Och även om man inte är intresserad av konst som så så kan det verkligen hjälpa i uttrycken av sina känslor. Jag kom ihåg att jag gick i bildterapi och fick måla mig fram till en röst igen när jag tappat den. När allt var svart och jag […]

Läs mer...

Lucka 11 – Meditation

Idag ska du få en kort meditation av mig. Du kan göra den när som helst. <3 Kom ihåg att det finns inget som du behöver klara, förändra eller fixa. Du är fri från krav och har full tillåtelse att vara precis som du är. Lycka till!

Läs mer...

Hur mycket energi lägger du på råd?

Detta är ett uttalande som aldrig helt tilltalat mig förrän jag lärde mig den hårda vägen att jag inte kan förändra människor. Inte ens de du älskar som mest.  Oavsett hur rena dina intentioner är, hur fina dina avsikter är eller hur kvalificerade dina råd är. Så har du inte ens en chans. När jag först […]

Läs mer...

Grunden till nedstämdhet

Nedstämdhet är en naturlig funktion inom oss och den rör sig i ett spektra för att vi ska kunna kategorisera den.  Det finns och arbetas numera med ett nytt sätt att se på trauma på, bland annat genom arbete av Peter Levine och han partar om två typer av nedstämdhet. Jag kommer inte gå vidare […]

Läs mer...