Lucka 17 – En dikt

Olika känslor lever så stort genom konst. Och även om man inte är intresserad av konst som så så kan det verkligen hjälpa i uttrycken av sina känslor. Jag kom ihåg att jag gick i bildterapi och fick måla mig fram till en röst igen när jag tappat den. När allt var svart och jag […]

Läs mer...

Lucka 11 – Meditation

Idag ska du få en kort meditation av mig. Du kan göra den när som helst. <3 Kom ihåg att det finns inget som du behöver klara, förändra eller fixa. Du är fri från krav och har full tillåtelse att vara precis som du är. Lycka till!

Läs mer...

Grunden till nedstämdhet

Nedstämdhet är en naturlig funktion inom oss och den rör sig i ett spektra för att vi ska kunna kategorisera den.  Det finns och arbetas numera med ett nytt sätt att se på trauma på, bland annat genom arbete av Peter Levine och han partar om två typer av nedstämdhet. Jag kommer inte gå vidare […]

Läs mer...

Hur trygg är din miljö?

I min resa genom mitt liv har jag kommit till många insikter. Självklart kvarstår väldigt många funderingar, det är jag allra ödmjukast inställd på. Att se sig själv som klar har inte på något vis skapat goda förutsättningar till ett gott liv, men en av de insikter jag bär på är vikten av trygghet i […]

Läs mer...