Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla om sitt sinne, genom att nå insikt i medkänsla och visdom. Meditation är ett brett begrepp som ofta handlar om att koncentrera sig på sitt sinne för att släppa det som händer runt omkring och lyssna inåt. Att för en stund låta vår fulla uppmärksamhet riktas till det som händer inombords.

Vad innebär dina förväntningar tror du?

Många förknippar meditation med att sitta tyst och blunda och även om det kanske är ett av de vanligare tillvägagångssätten så finns det meditationstekniker där man använder sig av ljud, dofter, mantran (och mycket annat) för att finna lugnet inom sig. Du kan meditera sittande, ståendes, liggandes eller i rörelse så som skakningar eller gång. Meditation är en del av yogans åttafaldiga väg, en central del inom buddhismen och en metod som flera andra skolor och religioner använder sig av. Det kan vara religiöst förknippat men behöver inte alls vara det.

Många anser också att det ska hända något speciellt när man mediterar. Jag hör ofta om förväntningar på stillhet, eller förväntningar på att obehag ska försvinna eller tankarna minska drastiskt. Ibland att målet är att tankarna ska försvinna helt. Det är en stark prestationsanda i det sättet att se på meditation som inte går ihop med meditationens grund i att koppla in sig på sin egen kropp en stund och låta allt pågå och vara. Jag har mött många som påstår att de inte är ”så bra” på meditation och en gång i tiden till hörde jag den skaran. Men med tiden har det utstakats att det finns inget att bara bra på. Det handlar bara om att lyssna och tillåta och möta sig själv med värme i det.

Bryt myten om meditation som svårt!

Numer ryser jag av orden ”meditation” och ”bra” eller ”dålig” i samma mening. Meditation är en enda lång resa. Inget vi ska klara av och lyckas med. Det är en följeslagare i vår ständiga förändring. Det är ett verktyg som hjälper oss på vägen mot att skapa ärlighet för oss själva, värme till det vi upplever och vägleda oss i alla de illusioner vi skapat för oss själva genom åren. Genom att släppa taget om prestationen blir allt lättare.

Man observerar sina tankar och känslor utan att värdera, döma eller försöka förändra dem. Som om du skulle lyssna på en vän som behöver låna din närvaro och dina öron en stund. Genom att vara vän med dig själv och faktiskt bara lyssna på det som sägs inom dig utan att döma eller förändra det (precis som vi vill lyssna på en vän med ett öppet sinne) så kan vi lära oss att leva i nuet. Det är det som är det enda vi faktiskt kan påverka det som har hänt i det förflutna eller som kommer ske i framtiden är utom vår kontroll.

Självinsikt och självmedkänsla är också centrala för att öka förståelsen om sig själv och att lära sig acceptera sig själv. Meditation går ut på att för en tid släppa taget om allt runt omkring och vila sitt fokus på det inre. Och förhoppningsvis tar vi med en del av den mer faktiska praktiken in i vår vardag genom en större medvetenhet kring oss själva och en större närvaro till vad som händer i nuet. Detta är ofta något som genom meditationspraktik sker mer organiskt med tiden. Men det kan också vara något som du medvetet kan öva på för att komma till i högre utsträckning.

Så släpp förväntningarna. Låt bara en liten stund av din dag vara som den blir och lyssna. Det är meditation.