Lucka 16 – Hitta nya vägar

Vi tror ofta att vi testat allt. Men har vi verkligen det?

Alltså det vi upplever som ”allt” inkluderas ju i vår egna, personliga referensram. Inom vår värld. Och tyvärr är den ofta ganska snäv. Vi lever i en kultur och är uppväxta i en kultur, många av oss, som är snäv. Som varken betonar kritiskt tänkande eller alternativ. Och även om man inkluderar det i sitt liv är det omöjligt att se alla alternativ. Omöjligt.

Det är dock lättare att se dem om vi skalar av litegrann och inte kämpar så mycket. Du vet, när vi stångar oss blodig med något så är det oftast eftersom vi har ett sätt att se saker på ett visst sätt. Det är inte för att det inte finns andra sätt. Vi har bara bestämt oss för att detta är ”det” sätt som du ska göra saker och ting på och det kan innebära kamp. Men du har bestämt dig, medvetet eller omedvetet. Och på den platsen blir man trött, man känner hopplöshet och ser inte alternativen. Finns dom?

Ja. De finns. Och jag kommer berätta hur du hittar dem.

Idag får du en klass av mig som jag tycker du ska ta! Dela gärna till alla dina vänner som tampas med att ”ha testat allt”.

Skriv en kommentar