Stress- och smärthantering – modul 2

En introduktion till ditt nervsystem!

I denna modul kommer vi att utforska det fascinerande området av nervsystemet och dess roll i vår hälsa och vårt välmående.

Vi kommer prata om det autonoma nervsystemet för att fördjupa oss i det autonoma nervsystemet och förstå dess funktioner och påverkan på vår kropp och vårt sinne.

Jag kommer introducera dig för funktionen och övningen att orientera dig så att du lär dig och förstår vikten av att vara medveten om de signaler som din kropp ger dig. Genom ökad medvetenhet kan vi förstå hur nervsystemet påverkar vår upplevelse av olika situationer.

Vi kommer utforska tekniker för att bli mer i kontakt med våra egna känslor och känslomässiga tillstånd, och hur nervsystemet är kopplat till dessa.

Vi kommer att avsluta modulen med en diskussion om hur våra dagliga vanor och beteenden kan påverka vårt nervsystem och vår övergripande hälsa.

Genom att fördjupa oss i dessa ämnen kommer du att utveckla en djupare förståelse för nervsystemet och dess betydelse i ditt liv. Vi ser fram emot att utforska detta ämne tillsammans och dela kunskap och insikter under denna modul!

En introduktion till ditt nervsystem!

I denna modul kommer vi att utforska det fascinerande området av nervsystemet och dess roll i vår hälsa och vårt välmående.

Fördjupning i det autonoma nervsystemet
Vi kommer prata om det autonoma nervsystemet för att fördjupa oss i det autonoma nervsystemet och förstå dess funktioner och påverkan på vår kropp och vårt sinne.

Jag kommer introducera dig för funktionen och övningen att orientera dig så att du lär dig och förstår vikten av att vara medveten om de signaler som din kropp ger dig. Genom ökad medvetenhet kan vi förstå hur nervsystemet påverkar vår upplevelse av olika situationer.

Tekniker för känslomässig medvetenhet
Vi kommer utforska tekniker för att bli mer i kontakt med våra egna känslor och känslomässiga tillstånd, och hur nervsystemet är kopplat till dessa.

Vi kommer att avsluta modulen med en diskussion om hur våra dagliga vanor och beteenden kan påverka vårt nervsystem och vår övergripande hälsa.

Avslutande tankar
Genom att fördjupa oss i dessa ämnen kommer du att utveckla en djupare förståelse för nervsystemet och dess betydelse i ditt liv. Vi ser fram emot att utforska detta ämne tillsammans och dela kunskap och insikter under denna modul!

Så här gör du:

I det högra navigerinsfältet finns programmets alla avsnitt. Om fältet är stängt är det bara att klicka på pilen så öppnar det sig.

Klicka därefter på den genomskinliga cirkeln. Det är där du befinner dig idag. Svarta cirklarna är avsnitt som du har klarat av.
Lycka till!