Korrigering av positioner och minskade skador går inte alltid hand i hand

Vi lär oss generellt att alignment eller positionering/korrigering av positioner är viktigt speciellt för att minska skador på eleverna. Hur som helst så får vi kanske ta och lära om. Att korrigera våra elever i en position, skador och smärta går inte alltid hand i hand.  Många har n så kallad  “poor alignment” och är helt smärtfria. Medan andra håller perfekta positioner och harr kronisk smärta (och bara för att förvirra lite extra, så är inte alltid skador och smärta länkat till varandra heller).

Varför spelar inte positioneringen roll?

Det har visat sig att våra kroppar är mycket mer tålig och formbar än vad man tidigare trott och försökt beskriva. Vår kropp har en enastående förmåga att anpassa sig och bli starkare beroende på de belastningar den upplever (så länge dessa belastningar inte är större än vi förmår rent fysiskt). Om vi därför vanligtvis placerar oss på ett sätt som skiljer sig från ”idealpositionen”, är det mindre troligt att vår kropp kommer att orsaka skador från ”felställningen” och mer troligt att vår kropp helt enkelt kommer att anpassa sig för att bättre hantera belastningen på denna position.

I en hög belastningssituation, som att göra squats med  flera kilo på ryggen i skivstång så är det onekligen ett viktigt verktyg att justera för att minimera risken för skador. Aktiviteter som detta involverar hög belastning och är mer benäget att överstiga våra vävnaders förmåga och därför är det definitivt att rekommendera.

Men jämfört med tunga tyngdlyftningsscenarier är yoga för det mesta en låg belastningsaktivitet. Små variationer under låg belastning räcker inte för att orsaka oundvikliga skador och skador i de flesta kroppar. Till exempel, om någons främre knä driver inåt några centimeter i krigare 2 (bryter den klassiska inriktningsregeln för att hålla knäet staplat direkt över vristen) kommer knäets vävnader troligen att svara på den belastningen genom att anpassa sig för att bli starkare vid den vinkeln. Och om axlarna driver något ut ur riktning ovanför handleden i plankan, bör axlarna, armbågarna och handleden bli starkare och bättre kunna hantera belastning från denna nya vinkel.

I själva verket är det faktiskt ett utmärkt sätt att förhindra skador att utsätta vår kropp för varierande mängder positioner. Det hjälper till att konditionera våra vävnader så vi kan bli starkare i olika typer av vinklar, snarare än starka endast i den klassiska yogapositionen inom ramen för traditionella justeringsregler. Jag skulle hävda att det skapar en ökad förmågan hos våra vävnader och att den toleransen för belastning är en mycket effektivare strategi för förebyggande av skador än att vara precis och noga med positioneringen.

Numera (jag har varit nitisk) ser jag justering som ett verktyg som hjälper mina elever att rikta belastningarna i deras kroppar där jag tänker att tyngdpunkter ska finnas för att underlätta och stärka inte för att det nödvändigtvis skulle förebygga några skador.

Med detta sagt. Lyssna in kroppen. Är positionen ok för dig, hur känns det, respektera det. Att tänka för mycket om du gör ”rätt” eller ”fel” tar dig oftast lägre från yogans verkliga syfte.

Skriv en kommentar