Lucka 15 – Få ut ilskan

Ilska är en sån naturlig känsla, högst viktig för oss att kunna tillåta oss att känna. Hur vi sen uttrycker ilska kommer med en stor variation av uttryck. De allra flesta är dock destruktiva och uttryck som får oss att uppfatta ilska som något dåligt, farligt och något som vi inte ska ha i våra liv. Detta är något vi behöver jobba på.

Du kan jobba med att känna in ilska och uttrycka den konstruktivt. Med det menar jag på ett sätt som inte påverkar andra eller dig själv negativt. Det betyder att vi inte skriker på någon annan, vi slår inte, vi skadar inte oss själva, kastar inte saker, vi klandrar inte och vi tar inte konflikter just då. Men vi stänger inte heller undan det hela och blir sura, passivt-aggressiva, instängda med ilskan kokandes inom oss. Vi går inte till attack mot oss själva med ord eller handling. Dessa alternativ är vanliga men också barnsliga. Antagligen för att vi som barn inte lärde oss hur man uttrycker ilska på ett sunt sätt. Antagligen för att vi kanske inte blev hörda när vi var arga, utan bannade.

Men vi ska absolut se ilskan och ska uttrycka den rent fysiskt eller emotionellt. Och det jag delger i dagens lucka är ett sätt att göra det på. Till en början är det en övning som presenteras. Men vill du så kan du fortsätta se och ta hela klassen!

Ut med det bara! Lycka till!

Skriv en kommentar