HO’OPONOPONO – Att ge sig själv förlåtelse

Många är vi som kämpar med begreppet förlåtelse. Både förlåtelse gentemot oss själva och andra. Jag brukar ofta finna tröst i en gammal bön från Hawaii. Den vackra hawaiiska bönen om förlåtelse kallas ”Ho’oponopono” (uttalas HO-oh-Po-no-Po-no), och den är härlig tycker jag, kraftfull. Denna hawaiianska övning fungerar som både ett kommunikationskoncept för försoning och ett […]

Läs mer...

Grunden till nedstämdhet

Nedstämdhet är en naturlig funktion inom oss och den rör sig i ett spektra för att vi ska kunna kategorisera den.  Det finns och arbetas numera med ett nytt sätt att se på trauma på, bland annat genom arbete av Peter Levine och han partar om två typer av nedstämdhet. Jag kommer inte gå vidare […]

Läs mer...

Hur trygg är din miljö?

I min resa genom mitt liv har jag kommit till många insikter. Självklart kvarstår väldigt många funderingar, det är jag allra ödmjukast inställd på. Att se sig själv som klar har inte på något vis skapat goda förutsättningar till ett gott liv, men en av de insikter jag bär på är vikten av trygghet i […]

Läs mer...

Din kunskap om smärta är en stor lösning på din upplevelse av den

Smärta är ett varningssystem och central sensibilisering är därför en sjukdom av överreaktion på hot mot organismen – ett hyperaktivt varningssystem. När fysioterapeuter, massageterapeuter och kiropraktorer behandlar patienter med kronisk/långvarig smärta för intensivt kan de utlösa det larmsystemet, vilket kan göra situationen värre. Central sensibilisering är inte så kul, men det är ännu värre att […]

Läs mer...

Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla om sitt sinne, genom att nå insikt i medkänsla och visdom. Meditation är ett brett begrepp som ofta handlar om att koncentrera sig på sitt sinne för att släppa det som händer runt […]

Läs mer...