Lucka 21 – Känn trygghet

En stark känsla av säkerhet, trygghet och tillit kan dramatiskt hjälpa oss att sluta övertänka och oroa oss för mycket.

Utan inre frid och en känsla av personlig säkerhet kan vi inte riktigt trivas och njuta av ögonblicket fullt ut. Inte så konstigt, vi upplever det som finns där hotfullt, på ett medvetet eller omedvetet plan. Vi kan inte riktigt sluta oroa oss och övertänka om vi inte uppfyller den nivån av självförsäkran om att vi är i säkerhet.

Varför är det så viktigt att känna sig trygg?

Och hur skiljer det sig från att vara säker?

Att vara säker är tillståndet att vara skyddad från skada eller andra icke önskvärda resultat i livet och miljön. Att känna sig trygg, som också kallas psykologisk säkerhet, innebär att vi själva är säkra på att vi inte är i fara och känner det i våra kroppar, upplever det i vårt nervsystem. Att ha en känsla av välbefinnande kan inte helt hända om vi inte känner oss trygga först. Brist på psykologisk säkerhet är en stor utlösande faktor för många av våra oönskade känslor som rädsla och ångest, vilket verkligen kan blockera eventuell önskan efter ett harmoniskt och lugnt sinne.

Försök att märka hur din kropp reagerar när du börjar känna dig otrygg. Du kan känna att ditt hjärta bultar, du kanske känner att du tappar kontrollen eller till och med går in i en panikattack. Verkligheten är att vi för det mesta inte är i verklig hotande fara och dessa reaktioner är bara en sensation som skapas av hur våra sinnen uppfattar miljön.

Tips för att stärka din personliga känsla av säkerhet:

Förneka inte dina känslor! Medvetenhet är nyckeln. Om du känner dig osäker, rädd eller orolig, försök inte bekämpa dessa känslor. Försök inte övertyga dig själv om att du inte är rädd eller orolig, istället acceptera och planera lugnt hur du kan flytta bort från dessa känslor.

När du känner dig osäker, prata med någon, sök stöd, håll inte dina tankar för dig själv. En mänsklig röst kan hjälpa dig att lugna ner dig, organisera dina tankar och tänka tydligare på en handlingsplan för dig.

Denna klass kan vara en god början! Lycka till!

 
 

Skriv en kommentar